Betrokkenheid: Bij het opvoeddebat

Opvoeden. Elke opvoeder doet dat zo goed als hij of zij kan. Iedereen zou er wel een perfecte handleiding over willen hebben, maar om nou advies te vragen is toch vaak nog een taboe. Je wilt niet onzeker overkomen en al helemaal niet alsof je er niets van bakt. Maar net als met andere onderwerpen kan erover praten tot veel inzichten leiden. Dat is ook precies de reden waarom minister Rouvoet in 2009 is begonnen met een programma om opvoeden bespreekbaar te maken onder opvoeders.

Doel

Minister Rouvoet, toen minister Jeugd en Gezin, was zich bewust van het taboe en wilde opvoeding bespreekbaar maken. Hij had als doel om bij te dragen aan de eigen kracht van opvoeders en deze te versterken. Via informatie zouden opvoeders namelijk sterker in hun schoenen kunnen gaan staan en hebben zij minder hulp nodig van officiële instanties. Wanneer opvoeders met elkaar en experts informatie, ervaringen en meningen uit wisselen zorgt dit voor handvaten wat betreft opvoeding.

Aanpak

Het doel was duidelijk, maar die opvoeders en experts zouden niet opeens uit zichzelf gaan discussiëren. Daarom organiseerde Rouvoet de opvoeddebatten. In deze debatten werd gevraagd naar de meningen van opvoeders en experts. Ze vonden tientallen keren plaats op verschillende locaties door heel Nederland. Uit deze debatten kwam de conclusie dat er wel degelijk behoefte bestaat om over opvoeding te discussiëren met elkaar en elkaar en professionals om advies te kunnen vragen. Dit had dus een groter platform nodig waar de uitwisseling plaats kon vinden. Hier kwam Merge Media in beeld, want er werd voor gekozen om dit online te doen. Online kon de uitwisseling verdergaan op een grotere schaal dan alleen lokaal. Xander en Patrick, directeuren bij Merge, hadden al ervaring met het organiseren van een debat online bij het Lagerhuis (een televisieprogramma van de VARA). Een online debat is een lastig format, omdat een traditioneel debat zoals iedereen het kent (en het gevoerd wordt bij het Lagerhuis) een aantal kenmerken heeft die moeilijk te vertalen zijn naar een online platform:

  1. Iedereen is gelijk aanwezig en luistert naar elkaar (dat kan niet online)
  2. Je hebt dus over hetzelfde en reageert op elkaar (online kan dat ook, maar iedereen kan ook door elkaar heen zijn of haar mening roepen)
  3. Er is een debatleider die de discussie de goede kant op stuurt (die heb je online niet)

Een online debat heeft dus een unieke en vernieuwende formule nodig. Wij hebben die gevonden en die houden we lekker geheim! Wel zal ik een tipje van de sluier oplichten…

Activatie

Gekozen werd om de website http://www.opvoeddebat.nl als centraal platform te gebruiken. Op deze sites werden artikels geplaatst, onderzoeken op het gebied van opvoeding, video’s met meningen van experts, mensen op straat en BN’ers, achtergrondinformatie en stellingen. Deze content moest de discussie op gang brengen en houden. Er was een plek gecreëerd voor opvoeders, geïnteresseerden en experts om hun ervaringen uit te wisselen. De stellingen richtten zich op de thema’s: Opvoeding van pubers, opvoeden in de buurt, vaders en opvoeding en school en opvoeding.
Video, bannering, Twitter en Facebook werden gebruikt om de doelgroep extra te motiveren om met elkaar in gesprek te gaan. Via het Twitteraccount werden de twitteraars op de hoogte gehouden van de stellingen en geactiveerd om deel te nemen aan de discussie. Op Twitter kon men ook via de hashtags #opvoeddebat, #s1 (stelling), #eens en #oneens deelnemen in het debat. De Tweets werden automatisch geïntegreerd in de discussie op de website. Ook kreeg men de mogelijkheid na het geven van zijn mening om dit te delen op Twitter en/of Facebook om zo ook hun contacten te stimuleren deel te nemen aan het gesprek.

Resultaten

De resultaten bewijzen dat dit niet zomaar een suffig overheidsprogrammaatje is geweest. Het programma heeft effectief ouders en andere betrokkenen uit verschillende opvoedmilieus met elkaar in contact gebracht rondom het onderwerp opvoeding. Het doel om in anderhalf jaar een impuls te geven aan de ontmoeting tussen opvoeders, het bespreekbaar maken van opvoeding en het benadrukken van het belang van een goed sociaal netwerk is bereikt. Er is ook veel praktijkervaring opgedaan. Het online platform heeft dit ondersteund door een platform te zijn waar iedereen zijn ei kwijt kon en met iedereen door heel Nederland in contact te kunnen komen. Deze website fungeerde als een community rondom het onderwerp opvoeding en zorgde voor betrokkenheid en passie om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. De website trok maandelijks 6000 unieke bezoekers en dat is erg veel voor een website over zo’n serieus onderwerp. In totaal deden 45.000 mensen mee aan het Online Opvoeddebat. Deze campagne illustreert goed hoe een moeilijk doel als het doorbreken van een taboe met het online activeren van betrokkenheid effectief aangepakt kan worden.

Wil je hierop reageren?
Tweet naar @merge_media.
Of stuur ons een bericht op Facebook.

Vind je dit net zo interessant als wij?
Drink eens een inspirerende kop koffie met één van onze digital & social media experts.

Deze post is oorspronkelijk gepubliceerd in het Merge Media blog. Klik hier om naar de originele post te gaan.

Advertisement

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: