Betrokkenheid: Bij de politie

De politie is je beste vriend. Dat is een bekende uitspraak, maar ervaart iedereen dat zo? Ervaren jongeren dat zo? Ook al kan je daadwerkelijk met alles bij de politie terecht, de drempel voelt toch vaak hoog aan voor jongeren. Juist jongeren hebben een hoop relevante vragen voor de politie. Maar als je een vraag hebt als jongere hoe bereik je de politie dan precies? En andersom: Hoe betrek je de jongeren bij de politie? Op deze vragen geef ik antwoord in dit blog aan de hand van een case waarin Merge een adviserende en strategische rol heeft gespeeld.

Doel

De behoefte voor het creëren van vraaghetdepolitie.nl kwam vanuit de politie. De politie wilde niet alleen voor volwassenen een toegankelijke organisatie zijn, maar ook voor jongeren en hun vragen en problemen. Hoe kan dit? Door open communicatie met jongeren te verbeteren. Wanneer er meer informeel contact mogelijk is tussen jongeren en de politie, worden jongeren beter betrokken bij veiligheid, wordt er gehoord wat er speelt onder jongeren, kan er relevante content geboden worden en wordt het vertrouwen in de politie vergroot. De behoefte van de jongeren om te ventileren wat er onder hen speelt bleek ook te bestaan.

Aanpak

Bij de aanpak speelden wij een rol en boden we advies en strategie in samenwerking met het Bureau Communicatie van de politie en materiedeskundigen jeugd. Ten eerste moet je als je jongeren effectief wilt bereiken kijken waar ze zitten. Jongeren zijn steeds meer online en worden steeds behendiger met het internet en sociale media. Een online platform zou dus de drempel tot contact kunnen verlagen. Op zo’n platform moet niet geroepen worden door de politie door alleen maar content te zenden, maar moet vooral geluisterd en geantwoord worden naar de jongeren. Op die manier geef je echt antwoord op de zaken die het belangrijkst zijn voor de jongeren zelf. Ons advies was dan ook een interactief platform te creëren waarop dit alles informeel mogelijk was. Dit was de start van vraaghetdepolitie.nl.

Activatie

Gekozen is voor een website. Uit onderzoek van de politie bleek dat er veel jongeren zijn die vragen hebben over veiligheid en de politie. Ze zien de politie ook als autoriteit op deze gebieden, dus hebben graag antwoord van deze autoriteit zelf. Door de vragen online te kunnen stellen is het makkelijk om in contact te komen en persoonlijk antwoord te krijgen van een agent. Om de jongeren te betrekken bij de site zijn alle vragen op de site afkomstig van de jongeren zelf, hebben jongeren meegewerkt aan de content en informatiefilmpjes en hebben zij meegedacht over de inhoud en vorm van de website in persoonlijke- en groepsgesprekken. Via scholen, jongerenwerk, wijkagenten, sociale media en andere online platforms zoals scholieren.com, hyves.nl, gosupermodel.nl en habbo.nl zijn de jongeren benaderd om de site eens te bezoeken en eventueel bij te dragen aan de site.
Op de site bestaan verschillende manieren voor jongeren om antwoord op hun prangende vragen te krijgen. Ze kunnen in het archief onder topics zoeken of hun vraag al eens gesteld en beantwoord is, ze kunnen persoonlijk (anoniem) een vraag stellen en antwoord krijgen en er is de mogelijkheid voor chatsessies. Op deze manier worden jongeren op de site makkelijk geactiveerd om interactief met de website om te gaan. De drempel is verlaagd om informatie te vinden over hun problemen, ze op te lossen en misschien zelfs wel om ze te voorkomen. Ze kunnen ook makkelijk hun vrienden betrekken bij de site door informatie met ze te delen via verschillende sociale media kanalen.

Resultaten

De site is een succes. De site trekt 35.000 unieke bezoeker per maand met uitschieters naar 60.000. Nadat het fenomeen ‘bangalijst’ in de media opdook had de site zelfs 22.000 unieke bezoekers per dag. Veel jongeren zoeken dus informatie over hun vragen en de politie op vraaghetdepolitie.nl. Velen jongeren met problemen die te groot zijn voor dit platform zijn doorverwezen naar de juiste instanties en zijn op deze manier effectief geholpen. Zonder dit platform hadden ze misschien niet de stap genomen om hun probleem aan te kaarten. De site is inmiddels goed gevuld met interessante informatie, filmpjes en relevante vragen en antwoorden. Deze vorm van communiceren met jongeren is succesvol omdat het de jongeren iets biedt waar zij behoefte aan hebben, ze serieus neemt en ze de mogelijkheid biedt informatie op een laagdrempelige manier te vinden en te delen.

Wil je hierop reageren?
Tweet naar @merge_media.
Of stuur ons een bericht op Facebook.

Vind je dit net zo interessant als wij?
Drink eens een inspirerende kop koffie met één van onze digital & social media experts.

Deze post is oorspronkelijk gepubliceerd in het Merge Media blog. Klik hier om naar de originele post te gaan.

Advertisement

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: